Vedtekter

Vedtekter for foreningen ”CAN” § 1 Foreningens navn Foreningens navn er: CAN  og ble stiftet 27.04.2018 §2 Formål Formålet er å bygge brorer mellom Norge og Aserbajdsjan. Promotere aserbajdsjansk-tyrkisk kulturarv, historie, aktuelle temaer til nordmenn og andre etniske grupper i Norge og norsk kulturarv, historie, aktuelle temaer til aserbajdsjanske-tyrkere. Organisasjonens verdier er basert på åpenhet, toleranse,Continue reading “Vedtekter”